Medycyna pracy
artykuły admin  

Medycyna pracy – wszystko, co musisz wiedzieć podejmując pracę?

Medycyna pracy to gałąź, w której wyspecjalizowana osoba w tym zakresie, przeprowadza badani i zezwala na wykonywanie danego zawodu. Osobę taką musimy odwiedzić, gdy pracujemy na umowie o pracę. Nie jest ważne jaki rodzaj pracy wykonujemy. Prawo zobowiązuje każdego pracodawcę, aby wysłał swoich pracowników na badania wstępne a w późniejszym czasie na okresowe badania profilaktyczne do lekarza medycyny pracy w ramach godzin wykonywanej pracy.

 

Lekarz medycyny pracy – kompletny poradnik dla każdego pacjenta

Zakres badań jakie będziemy musieli wykonać zależy w dużej mierze od wykonywanej przez nas pracy. Lekarz medycy pracy zleci wykonanie podstawowych badaniach w zakresie badań ogólnych. Zwróci także uwagę na wyniki badań okulistycznego, laryngologicznego czy z zakresu neurologii i psychologii.

Badania medycyny pracy to także badania psychologiczne w ramach badań pracowniczych, do których zwykle zobowiązani są kierowcy zawodowi. Badania te mają na celu wykazanie czy osoba pracująca jako kierowca zawodowy w dalszym ciągu posiada należyty refleks i odpowiednio reaguje w sytuacjach stresujących.

 

Medycyna pracy – przeczytaj przed złożeniem wizyty

Na skierowaniu na badania, z którym pracownik musi przyjść na badania, należy zapisać, poza danymi osobowymi, inne istotne informacje takie jak przebyte choroby, operacje czy przyjmowane leki. Dodatkowo lekarz medycyny pracy, powinien zostać poinformowany o warunkach w jakich dana osoba wykonuje obowiązki zawodowe.

Szczególnymi czynnikami narażającym zdrowie i niekiedy życie pracownika jest przede wszystkim praca przy niebezpiecznych maszynach. Do wyjątkowych czynników należy również praca na wysokościach czy z niebezpiecznymi substancjami. Szczególnie narażeni są również pracownicy wykonujących swoje obowiązki zawodowe przy monitorze ekranu i jednoczesnym zarządzaniu pracy w wymuszonej pozycji.

Lekarz medycyny pracy

 

Medycyna pracy prywatnie to miejsce, które zapewni wykonanie wszelkich potrzebnych badań i wizyt u specjalistów w jednym miejscu. Na zakończenie lekarz medycyny pracy, zbierze uzyskane wyniki i wywiady przeprowadzone z pacjentem przez innych lekarzy i wystawi zaświadczenie potwierdzające czy jesteśmy zdolnie do pracy, czy nie.