dziennikarstwo admin  

Serwisy informacyjne

Co dzieje się w świecie, jakie zmiany przynosi nam kolejny dzień, tragedie rozgrywające się na naszych oczach. Codzienność z jaką stykają się dziennikarze, wyczuleni na ważne sprawy, zwracający uwagę na szczegóły, które w dość szerokim zakresie zmieniają nasz punkt widzenia. Ważne staje się jednak działanie mające na celu przekazywanie wartości moralnych, społecznych, światopoglądowych. Niestety w dzisiejszych mediach panuje konkurencja na pokonywanie kolejnych ograniczeń, zadawanie bardzo osobistych czy szokujących pytań. Ponadto często nadmienia się, że telewizja w doskonały sposób potrafi manipulować odbiorcami. Czy jest w tym prawda? Owszem, pewne wydarzenia w zależności od punktu przedstawienia zmieniają swój sens, praca dziennikarza powinna opierać się na świadomości, dbałości o pokazywanie prawdy bez oceniania jej w jakikolwiek sposób. Widzimy w dość szerokim zakresie różnicę między informacjami jakie docierają do nas z telewizji publicznej, a tymi które przekazywane są z prywatnych stacji telewizyjnych. Nowoczesny świat kształtuje w nas dość sprzeczne, a często wykluczające się skrajne emocje.